Produkter

Industri

  • Cirkulationspumpar för rengöringsmaskiner
  • Kundanpassat sortiment
  • Motoreffekt upp till 3,8kW
  • Pumphus / impeller av gjutjärn, rostfritt stål och plast
VVS

  • Cirkulationspumpar för värme, kyla och tappvarmvatten
  • Hög teknisk support till kund
  • Snabba leveranser
  • Motoreffekt upp till 55kW


Fordon

  • Cirkulationspumpar för kylning av komponenter i fordon t.ex. motor eller bromsar
  • Ej elmotordrivna pumpar