OJL Rex Rör AB

Kundreferens: OJL Rex Rör AB

 

OJL Rex Rör AB är ett IVT-Center och är beläget i Sundsvall med 12 anställda. Deras verksamhetsområde är försäljning, installation och service av värmepumpar och övriga rör samt kylarbeten. Kompetensen är bred hos oss säger Andreas Törngren, verksamhetschef.

Nyinstallationer, konverteringar, golvvärme och reglersystem är exempel på arbetsområden i vår verksamhet. Visionen skall vara ett ledande företag inom värmepumpsteknik. Engagemang, kompetens, kvalité och förnyelse är våra prioriteringar säger  Lars Vestlund, arbetsledare VVS.

Våra värmepumpar ska vara energisnåla och moderna. Vår kund AkzoNobel gav oss i uppdrag att byta ut en av deras pumpar, vi valde att ersätta en äldre konventionell pump mot en kapacitetsreglerad pump från Perfecta. Med den nya pumpen installerad så sjönk driftskostnaden med ca 1500 kr per år. Dessutom klarar pumpen samtliga krav som måste uppfyllas. Med pumpar från Perfecta kan vi leverera värmepumpar på sättet vi vill. 

Det är ingen slump att vi under många år har samarbetat med Perfecta Pump -det är ett medvetet val!

 

Till vänster: Lars Vestlund, arbetsledare VVS
Till höger: Andreas Törngren, verksamhetschef

×