Registrera dig

Företagsuppgifter

Kontaktperson

Fakturaadress

Leveransadress (Fält nedan är ej obligatoriska)

Övriga uppgifter

Kontouppgifter

Personuppgifter

Vi samlar in och lagrar information om dig som till exempel namn, post- och leveransadress, e-post, telefonnummer och organisationsnummer. Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Perfecta Pump ABs rättsliga skyldigheter. Läs mer i vår integritetspolicy.