HVAC

Användningsområde
 • Alla
 • Kyla
 • Värme
 • Våt
 • VVC
Modell
 • Alla
 • Delta
 • aPump+
 • Vision2
 • Pivo
 • Pivo Z
 • Pro
 • Pro2
 • ZE
 • Core
 • Core Z
 • Pro2 Z
Ström
Motortyp
Tvilling
Reglerad
Filtrera bygglängd
Filtrera anslutning
Bygglängd (mm)
0
900
Anslutning DN (mm)
0
150

Vision2

Det här är rätt pump om du har en stor fastighet med flöden upp till 84 m³/h och behöver en pump som kommunicerar som ett proffs. Den går att styra direkt på displayen eller externt via Internet eller DUC. Vision2 ställer automatiskt in sin kapacitet efter rörledningsmotståndet vilket sparar energi och underlättar för dig.  All kommunikation och styrning ingår som standard.

Tekniskt om Vision2

 • Enkel display för inställningar 

 • Fast maxvarvtal 

 • Konstant maxdifferenstryck

 • Proportionerligt maxdifferenstryck 

 • Inbyggt motorskydd

 • Nattsänkning

 • Externt start/stopp

 • Externt min-/maxkapacitet

 • Larm

 • Driftindikering

 • Modbus

 • 0-10V/4-20 mA-styrning

 • Ethernetport

 • Tvillingdrift

 • Autoläge

Delta - Är du ute efter en stabil 3-faslösning är det vår Delta-serie du letar efter!

Delta-pumparna är optimerade för industri, fastigheter och fjärrvärmesystem och pumptypen är lämpad för pumpning av både varma och kalla vätskor. Den har en flödeskapacitet från 4 m³/ till över 400 m³/h och en tryckhöjd på 40 mvp vilket gör den optimal för de flesta fastigheter och industriapplikationer som kräver 3-fasspänning. Från och med anslutning DN50 finns pumpar med max arbetstryck 16 bar och maxtemperatur på 140°C vilket gör att de också kan användas för fjärrvärme. 
Delta finns också att beställa i tvillingutförande. 

Delar av Deltaserien kan också användas för att ersätta många av de äldre 3-faspumparna med kort bygglängd. Den korta bygglängden finns i DN40 till DN80 och pumparna har dubbelborrad fläns för både PN6 och PN10 (PN16). Detta gör att pumpen passar direkt utan ombyggnad. Naturligtvis uppfyller Delta de senaste IE3- och MEI-kraven.

Tekniskt om Delta

 • Kan beställas med frekvensformare

 • Mätuttag för enkel mätning av differenstryck

 • Cirkulation för värme eller kyla

 • Motorer från 0,37 kW till 30 kW

 • Min-/max temperatur -10°C till 140°C

ZE

Perfecta ZE är en energisparpump anpassad för villor och mindre system. ZE-1 är en cirkulationspump avsedd för dricksvatten med steglös kapacitet och tidur som tillval. ZE-1T är pumpen med tidur gör att du kan välja vilka tider på dygnet som pumpen skall arbeta. På det steglösa vredet ställer du enkelt in vilket flöde som krävs. När du köper Perfecta ZE 15 medföljer en backventil som skall monteras efter pumpen för att förhindra felaktig strömning.
 

Core - Den lilla enkla!

Core är den Perfecta pumpen för normalvillans värmesystem. Du sköter inställningarna med en enkel knapptryckning. Core är energisnål med en årsförbrukning som kan hamna så lågt som 55 kWh vilket motsvarar en energibesparing på upp till 90% jämfört med äldre traditionella pumpar. Pumpen känner själv av rörledningsmotståndet och optimerar kapaciteten. Vill du reglera kapaciteten för körning mot ackumulatortank gör du det genom att hålla knappen tills den slutar blinka. Oerhört lätt att använda!

Tekniskt om Core

 • Perfecta Core är avsedd för värmesystem och flöden upp till drygt 4 m³/h. Detta flöde motsvarar ungefär 70 kW värmekälla vid Delta-T 20°. 

 • Tre olika kapacitetsområden som ställs in med en enkel knapptryckning
  Blå - För normala värmesystem. Reglerad drift i detta läge ger störst energibesparing och minst miljöpåverkan. 
  Grön - För värmesystem med högre rörmotstånd 
  Gul - För värmesystem med högt rörmotstånd.

 • Blockeringssäker – inget motorskydd behövs

 • Körning mot ackumulatortank möjlig

 • Automatisk återstartsfunktion om pumpen blockerats

 • Core-pumpen är ErP-märkt

Core Z

Core Z är den Perfecta  VVC pumpen för normalvillans värmesystem. Du sköter inställningarna med en enkel knapptryckning. Core är energisnål med en årsförbrukning som kan hamna så lågt som 55 kWh vilket motsvarar en energibesparing på upp till 90% jämfört med äldre traditionella pumpar. Pumpen känner själv av rörledningsmotståndet och optimerar kapaciteten. Vill du reglera kapaciteten för körning mot ackumulatortank gör du det genom att hålla knappen tills den slutar blinka. Oerhört lätt att använda!

Pro2 Z

VVC pumpen Pro2 Z är vårt kommunikationsproffs som passar perfekt för mellanstora och stora fastigheter. Koppla in din Pro2 i ett nätverk och övervaka och justera driftdata externt eller sköt alla inställningar direkt på den tydliga displayen. 
Perfecta Pro2 har många finesser och smarta funktioner – bland annat Modbus, larm, driftindikering, externt start/stopp och den går även att köra i tvillingdrift. Alla funktioner ingår som standard. Eftersom Pro2 själv reglerar sin kapacitet mot rörledningsmotståndet ger den en bra energibesparing.
 

aPump+ - En enkel, flexibel och energisnålpump för dig som vill ha det bästa!

Ett riktigt kraftpaket som sparar massor med energi utan att snåla på kapaciteten. Perfectas aPump+  är energisnål med en årsförbrukning som kan hamna så lågt som på 60 kWh vilket motsvarar en energibesparing på upp till 90% jämfört med äldre traditionella pumpar. Pumpen känner själv av rörledningsmotståndet och optimerar kapaciteten. Vill du reglera kapaciteten för körning mot ackumulatortank gör du det med det steglösa reglaget och ser pumpens energiförbrukning på displayen. 

Tekniskt om aPump+

 • Perfecta aPump+ är avsedd för värmesystem och flöden upp till drygt 4 m³/h. Detta flöde motsvarar ungefär 70 kW värmekälla vid Delta-T 20°. 

 • Pumpen har en våt permanentmagnetmotor

 • Steglös kapacitetsinställning

 • Manuell avluftning

 • Blockeringssäker – inget motorskydd behövs

 • Körning mot ackumulatortank möjlig

 • Automatisk återstartsfunktion om pumpen blockerats

 • aPump+ är ErP-märkt

 • Förmonterad 2 m-kabel för enkel elanslutning

Pivo

 

Pro - Enkel, stark, snål!

Perfecta Pro är vår enkla, starka och snåla pump för mellanstora fastigheter. Den passar lika bra till grova rör som till nya byggnader med klenare rör tack vare sina inställningsmöjligheter. Har du inget behov av larm eller datakommunikation är Pro det rätta valet. Pumpen känner av rörledningsmotståndet och optimerar själv kapaciteten. Utöver detta finns flera möjligheter att justera kapaciteten efter ditt specifika system. Ger en snabb installation och god energibesparing. Självklart är Pro Erp-märkt.

Tekniskt om Perfecta Pro

 • Enkel display för inställningar 

 • Fast maxvarvtal 

 • Konstant maxdifferenstryck

 • Proportionerligt maxdifferenstryck 

 • Inbyggt motorskydd

 • Nattsänkning

 • Autoläge. Kommer fabriksinställd på automatiskt läge och ställer in sig själv mot rörledningsmotståndet.

Pivo Z

Konventionell pump lämplig för flerfamiljshus eller industrier.
Kapacitet inställbar i tre steg.
 

Pro2 - Kommunicerar som ett proffs!

Perfecta Pro2 är vårt kommunikationsproffs som passar perfekt för mellanstora och stora fastigheter. Koppla in din Pro2 i ett nätverk och övervaka och justera driftdata externt eller sköt alla inställningar direkt på den tydliga displayen. 
Perfecta Pro2 har många finesser och smarta funktioner – bland annat Modbus, larm, driftindikering, externt start/stopp och den går även att köra i tvillingdrift. Alla funktioner ingår som standard. Eftersom Pro2 själv reglerar sin kapacitet mot rörledningsmotståndet ger den en bra energibesparing. Självklart är Pro2 ErP-märkt.
Tekniskt om Perfecta Pro2

 • Enkel display för inställningar 

 • Fast maxvarvtal 

 • Konstant maxdifferenstryck

 • Proportionerligt maxdifferenstryck 

 • Inbyggt motorskydd

 • Nattsänkning

 • Externt start/stopp

 • Extern min-/maxkapacitet

 • Larm

 • Driftindikering

 • Modbus

 • 0-10V/4-20 mA-styrning

 • Ethernetport, för inställning över nätverk e. Internet

 • Tvillingdrift

 • Autoläge. Kommer fabriksinställd på automatiskt läge och ställer in sig själv mot rörledningsmotståndet.

×