Historien om Perfecta

Följande intressanta historia är ett exempel på att affärer alltid har varit affärer. Den är hämtad ur en kulturgeografisk avhandling från Göteborgs universitet, skriven av Thomas Jordan.

Året var 1956. AB Pumpindustri hade haft stora försäljningsframgångar med Perfecta-pumpen som tillverkades på licens från en schweizisk konstruktör. Olof Jahn och Sven-Arne Sandberg, ägare av resp. VD för AB Pumpindustri fattade beslutet att grunda Silenta Maskinfabrik. Licensavtalet innebar nämligen bara rätten att sälja pumpen på den skandinaviska marknaden. Men eftersom en stor VVS-koncern, CTC, hade signalerat intresse för pumpen, fanns goda möjligheter att sälja den på export utanför skandinavien via CTC om inte licensavtalet stod i vägen. Man startade därför maskin-fabriken Silenta där sedan Perfectapumpen kom att tillverkas. Pumpen fick ett nytt ytterhölje och såldes framgångsrikt via CTC. Ytterligare en variant på pumpen tillverkades för AGA. Tillverkningen för den skandinaviska marknaden fortsatte samtidigt inom AB Pumpindustri i enlighet med avtalet, och distribuerades via Gustavsberg, som var en direkt konkurrent till CTC.

När Olof Jahn 1966 sålde AB Pumpindustri till Sonessons i Malmö bröts cirkulationspumparna ut och såldes till CTC som samtidigt förvärvade Silenta Maskinfabrik. Tillverkningen av Perfectapumparna flyttades till Växjö. Silenta Maskinfabrik bytte namn till Perfecta Silenta och så småningom till Perfecta Pump AB. Den här situationen blev ohållbar för Gustavsberg som inte kunde acceptera att vara beroende av konkurrenten CTC när det gällde cirkulationspumpar. Gustavsberg och CTC delade provisoriskt ägandet av fabriken i Växjö fram till 1976, då Gustavsberg tog över helt. Programmet utvecklades till att omfatta även torra pumpar. Under 1990-talet omstrukturerades Gustavsbergsgruppen. Fokuseringen på badrums-inredning förde med sig att Perfecta såldes och under en kortare tid ägdes av en tysk pumpkoncern. Perfecta bröt sig dock loss och befinner sig nu i helsvensk ägo med både egen tillverkning och försäljning.

Cirkeln är sluten. Historien visar hur dynamiskt föränderlig företagsvärlden är och alltid har varit och nu och då överlever en bra produkt och ett bra företag mot alla odds, vilket Perfecta är ett bevis på och står nu starkare inför framtiden.

 

Bilden till höger föreställer en äldre Perfecta-annons från 1958 som beskriver en värmeledningspump med en så kallad våt motor.

Bilden föreställer en äldre Perfecta-annons från 1958 som beskriver en värmeledningspump med så kallad våt motor.

×