Miljöpolicy

MiljöpolicyPerfectas webbshop visas på en datorskärm.

 

Perfecta Pump AB skall minimera verksamhetens miljöpåverkan genom att:

  • Utveckla och konstruera energisnåla och effektiva produkter för vad som är ekonomiskt och tekniskt möjligt

  • Påverka och ställa krav på sina leverantörer för minskat avfall och utsläpp

  • Effektivt planera tjänsteresor för optimal resurssnålhet

  • Agera förebyggande mot föroreningar

  • Lagar och andra krav skall efterföljas

  • Vårt miljöarbete skall ständigt förbättras

 

Perfecta Pump AB

Jonas Andersson
VD

×